Mätning

Ännu bättre styrning genom mätning

eGain sense™ är små, trådlösa innegivare som ger löpande information om aktuell temperatur och relativ fukt i byggnaden. Genom att kontinuerligt mäta temperatur och fukt säkerställer du att dina hyresgäster hela tiden har ett jämnt och behagligt inomhusklimat och god ventilation. Dessutom använder vi de data som givarna samlar in till att finjustera styrningen för att garantera ännu precisare styrning genom eGains självlärande system.

Läs mer om eGain sense™(pdf) >> 

 


 

Viktigt att mäta i undercentralen

eGain sense™ gör det också möjligt att mäta viktiga delar i byggnadens värmesystem. Den trådlösa sensorn kompletteras med externa givare som mäter framlednings- och returtemperaturen för fjärrvärme och radiatorkrets. Mätning i undercentralen gör det möjligt att övervaka en mängd saker som kan orsaka stora kostnader för fastighetsägare, bland annat effektiviteten i fjärrvärmecentralen och värmeförluster i systemet. Med de externa givarna kan du även mäta varmvatten och varmvattencirkulation.

Läs mer om mätning i undercentralen (pdf)>> 


 

Engagera dina hyresgäster

På sidan av sensorn finns en QR-kod. Genom att läsa av denna med en smartphone kan hyresgästen själv kontrollera sitt inomhusklimat, även på distans.


 

Flyttbar innegivare

Vår klimatlogger kan kopplas till ett vanligt vägguttag och mäter aktuell temperatur och fukt. Resultatet presenteras i displayen. Klimatloggern passar bra när man vill mäta på några enstaka ställen i en byggnad, eller behöver kunna ta den med sig för att mäta någon annanstans.

Även klimatloggern kan förses med externa givare (upp till 4 stycken per logger) för att kunna mäta viktiga funktioner i exempelvis undercentralen. Med klimatloggern kan du också mäta i frånluftskanaler. De externa givarna är mycket tåliga och kan egentligen mäta var som helst. Varför inte kontrollera temperaturen i poolen? Eller frysen?


 

Stora mängder mätvärden, enkelt presenterat 

Som kund hos oss har du tillgång till vår överskådliga kundzon. I kundzonen hittar du allt du behöver veta om inomhusklimatet i dina fastigheter.

Läs mer om vår kundzon

 

Skicka oss en intresseanmälan!

Vad kul att du är intresserad! Vänligen fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt!