Resultat

Minskade värmekostnader - 1 788 000 kr (exkl. moms)

Reducering ac CO₂-utsläpp - 140 000 kg

Reducering kWh - 15 kWh/m²

Årlig energibesparing 10 %

Typ Fastighetsägare

Lokalisering Eskilstuna, Stockholm

eGain forecasting™-styrd yta 205 000 m²

Fastighets AB L E Lundberg

Bakgrund och målsättning

Fastighets AB L E Lundberg grundades 1944 av Lars Erik Lundberg och är idag en av de stora privata fastighetsägarna i Sverige. Fastighetsbeståndet består till största delen av centralt belägna bostäder, kontors- och butikslokaler på flera orter i landet.

Lundbergs satsar långsiktigt på att skapa en hållbar utveckling och miljö. Med bland annat ständiga förbättringar av byggteknik samt modern teknik i fastigheterna vill man även framöver arbeta för att minska miljöbelastningen. Ett mål är att den genomsnittliga energianvändningen för alla fastigheter inte skall vara högre än 100 kWh/ m2 A-temp vid år 2020. Man installerade eGain forecasting™ 2010 för optimering av energianvändningen och 2014 utökades mätningen i fastigheterna med eGain sense.

Vad säger kunden?

”Vi ville uppnå ett bättre och jämnare inomhusklimat i våra fastigheter kombinerat med sänkt energianvändning. Eftersom eGain forecastingskapar en framförhållning i värmesystemet genom att ta hänsyn till kommande väder får vi hjälp att uppnå detta. Idag har vi eGain forecasting™ i 30-40 % av vårt fastighetsbestånd och kan se en lägre energiförbrukning och vi får en bättre överblick av inomhusklimatet i dessa fastigheter jämfört med andra fastigheter. Detta hjälper oss att vidta rätt åtgärder för att förbättra fastigheterna”, säger Johan Elg, arbetsledare på Lundbergs.

”Med eGain sense får vi trådlöst in stora mängder värdefulla mätvärden för temperatur och fukt. Det ger oss en självlärande optimering där alla mätvärden presenteras användarvänligt och vi kan analysera fastigheterna i 3D, vilket gör att vi i realtid kan identifiera eventuella byggnadstekniska problem samt hur olika väderlekar påverkar byggnaderna” säger Johan.

”eGain ligger i framkant med att utveckla nya verktyg som efterfrågas av oss kunder. Ett exempel är eGain helpdesk där våra bovärdar enkelt kan se temperaturer i lägenheterna på distans när en hyresgäst ringer och felanmäler istället för att behöva skicka en tekniker till platsen, vilket sparar både tid och pengar. Samarbetet med eGains energiexperter är också något jag vill lyfta fram och jag kan varmt rekommendera eGain och deras teknik till andra fastighetsägare”, avslutar Johan.

Ladda ner kundcaset här (pdf) >>

Skicka oss en intresseanmälan!

Vad kul att du är intresserad! Vänligen fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt!

Fakta

Typ Fastighetsägare

Lokalisering Eskilstuna, Stockholm

eGain forecasting™-styrd yta 205 000 m²

Johan Elg
Arbetsledare, Eskilstuna
Telefon 016-16 60 04