Rezultat

Niższe koszty ogrzewania -

Ograniczenie emisji CO₂ -

Mniejsze zużycie kWh -

Roczna oszczędność energii

Rodzaj klienta Właściciele nieruchomości

Lokalizacja Łomża

Obszar kontrolowany przez system eGain forecasting™ 340 tys. m2

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Informacja

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa jest największą spółdzielnią zlokalizowaną w ponad 60 tys. mieście. Spółdzielnia w swoich zasobach posiada 175 budynków mieszkalnych,  różnych typów wybudowanych głównie w latach 1960-1980. W
jej skład wchodzą cztery osiedla: Centrum, Jantar, Górka Zawadzka i os. Konstytucji. Budynki zasilane są w ciepło przez sieć MPEC Łomża, która jest jednocześnie właścicielem węzłów  cieplnych.

ŁSM zainstalowała system eGain forecasting w 2011 roku i od tego czasu systematycznie zwiększa zaangażowanie w system podłączając kolejne budynki. Dzisiaj jest to około 340 tys. m2 powierzchni ogrzewanej w 135 budynkach.


Opinia Spółdzielni

System spełnia wszystkie swoje funkcje, generując obiecane oszczędności na poziomie 10%. Dodatkowo SM posiada bardzo szczegółową wiedzę dotyczącą rozkładu temperatur w mieszkaniach.

- Dodatkowym pozytywnym aspektem jest uzyskanie większego komfortu cieplnego w mieszkaniach naszych lokatorów oraz zmniejszenie skarg mieszkańców. Jako administratorzy uzyskaliśmy dostęp do narzędzi pozwalających na analizę cieplną budynków oraz kosztów. Nasza spółdzielnia stała się także pro-ekologiczna.

- Zarząd ŁSM rekomenduje system eGain forecastingTM jako system zmniejszający opłaty za energię cieplną oraz podnoszący komfort  cieplny w mieszkaniach. Dodatkowo, w miarę naszych możliwości, planujemy w przyszłości instalować system regulacji prognozowej eGain na kolejnych budynkach będących w zasobach ŁSM.

Fakty

Rodzaj klienta Właściciele nieruchomości

Lokalizacja Łomża

Obszar kontrolowany przez system eGain forecasting™ 340 tys. m2

Jerzy Brodziuk
Prezes Zarządu
Wojciech Michalak Kierownik Al. Legionów 7b 18-400 Łomża
Numer telefonu 86 216-52-66