Nasze działania na rzecz ochrony środowiska

Inteligentni właściciele nieruchomości korzystają z systemu eGain forecasting™.

Ochrona środowiska oraz minimalny wpływ na klimat są dla nas niezwykle istotne. Dzięki podejmowanym przez nas wysiłkom każdego dnia przyczyniamy się do lepszego i bardziej wydajnego zużycia energii. Ale nasze zaangażowanie nie kończy się na tym. Dążymy do tego, aby nasza praca miała neutralny wpływ na środowisko. W związku z tym dokonujemy kompensacji generowanych przez nas emisji dwutlenku węgla.

“Gröna handslaget” (Zielony uścisk dłoni) to świadectwo, które eGain wydaje swoim klientom, którzy w ostatnim roku podjęli skuteczne działania na rzecz ochrony środowiska i klimatu. Inteligentne korzystanie z energii to istotny krok na drodze ku bardziej ekologicznemu społeczeństwu. W eGain pragniemy wnieść nasz wkład w ten proces, wynagradzając właścicieli nieruchomości, którzy pomagają zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii na przyszłość.

Redukcja emisji dwutlenku węgla w kg CO₂ rocznie

22406379