Seminarium eGain w Łomży

20 sierpnia w siedzibie Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży odbyło się seminarium dla spółdzielni mieszkaniowych z terenu województwa podlaskiego  i warmińsko-mazurskiego, dotyczące optymalizacji zużycia ciepła przy wykorzystaniu systemu eGain forecastingTM. 

Spotkanie otworzył prezes ŁSM pan Jerzy Brodziuk, który opowiedział o doświadczeniach spółdzielni związanych z wykorzystaniem systemu. Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa objęła pierwsze budynki systemem eGain w 2014 roku. Dzisiaj system pracuje na 141 nieruchomościach.

Następnie dyrektor ds. kluczowych klientów pan Marek Czajkowski przeprowadził szczegółową prezentacje systemu pt. „Optymalizacja zużycia ciepła  w węzłach cieplnych przy zastosowaniu systemu regulacji prognozowej eGain forecastingTM”

Swoją prezentacje nowych usług przeprowadziła także ista Polska.

Uczestnicy udali się także na węzeł cieplny aby obejrzeć instalacje i urządzenia systemu oraz sposób montażu urządzeń w praktyce.

Dziękujemy serdecznie Zarządowi i pracownikom ŁSM za pomoc w organizacji.

Partnerem handlowym eGain Polska jest ista Polska.